KONTAKT


 OSBD - Správa bytov
      Rožňavská 10
 045 01 Moldava n/B.

 

 

 

Vitajte na stránkach Okresného stavebného bytového družstva - Správa bytov

 

    Oznamy a tlačivá pre užívateľov bytov a nebytových priestorov.

 

 

Formuláre
432 kb
Ohlásenie stavebnej úpravy bytu (obojstranný formulár k potvrdeniu)
55 kb
Žiadosť o vrátenie preplatku z vyúčtovania prevodom na osobný účet
53 kb
Žiadosť o zmenu predpisu
44 kb
Stavy bytových meračov (protokol pre správu pri predaji, výmene al. kúpe bytu)
Užitočné informácie
55 kb
Výsledky volieb do orgánov družstva na volebné obdobie 2021-2026
220 kb
Postup komunikácie pri zistení únikov plynu v bytových domoch počas revízií
135 kb
Vzor zápisnice podľa zákona č.182/1993 Z.z.
120 kb
Odporúčaný postup pre schôdzu vlastníkov
2 044 kb
Oznam z MVSR
201 kb
Uznesenie vlády SR 678/2020
Dokumenty
354 kb
Protokol o vybavení reklamácie
607 kb
Reklamačný protokol na podanie reklamácie
798 kb
Reklamačný poriadok pre podanie a vybavenie reklamácií
59 kb
Cenník poplatkov za úkony družstva
256 kb
Domový poriadok
57 kb
Smernica upravujúca podmienky úhrad faktúr dodávateľom z jednotlivých účtov bytových domov
290 kb
Stanovy OSBD-Správa bytov
© Copyright 2013 OSBD Košice - okolie Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk