KONTAKT


 OSBD - Správa bytov
      Rožňavská 10
 045 01 Moldava n/B.

 

 

 

Vitajte na stránkach Okresného stavebného bytového družstva - Správa bytov

 

U P O Z O R N E N I E ! 

V á ž e n í    b ý v a j ú c i ,

Na základe doporučenia Slovenského zväzu bytových družstiev a rozhodnutia Predstavenstva OSBD - Správa bytov zo dňa  10.3.2020 v dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu  boli prijaté tieto preventívne opatrenia :

 

1/     S účinnosťou od 11.3.2020 OSBD-SB v Moldave nad Bodvou pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov na všetkých oddeleniach, aj počas úradných a stránkových hodín.

2/     Od 11.3.2020 nebude umožnený vstup do administratívnej budovy  OSBD-SB Moldava nad Bodvou pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek.

3/     Všetky neodkladné požiadavky vlastníkov a klientov je potrebné riešiť a zabezpečiť formou e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo poštovou zásielkou.

4/     S účinnosťou od 11.3.2020 OSBD-SB Moldava nad Bodvou ruší zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

5/     Požiadavky na schválenie vlastníkmi v domoch je potrebné zabezpečiť formou písomného hlasovania v spolupráci so zástupcami vlastníkov bytov.

6/    Vyššie uvedené opatrenia sú platné až do ich odvolania.

 

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                               Bartolomej  Remák

                                                                                        predseda predstavenstva


 

© Copyright 2013 OSBD Košice - okolie Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk